רשימת לקוחות (חלקית) :


 • הסוכנות היהודית
 • החטיבה להתיישבות, חבל הגולן
 • משרד השיכון והבינוי – בנייה כפרית
 • החברה לפיתוח רמת הגולן
 • ועדה מקומית משגב
 • חברת מארוול
 • חברת סרף פתרונות תקשורת
 • חברת  ספירל סולושנז
 • קיבוץ כפר בלום
 • קיבוץ יחד
 • מצפה אבי"ב
 • גילון
 • אליתן נכסים בע"מ
 • מושב בית שערים
 • מוא"ז יזרעאלים
 • מוא"ז משגב
 • מוא"ז גולן
 • דפוס ידיעות תקשורת
 • החברה הכלכלית משגב
 • מנהלת בר לב
 • החברה לפיתוח הגליל
 • מנהלת תרדיון
 • מפעל שטראוס סלטים בע"מ
 • מפעל דלתא בכרמיאל
 • מפעל עלית ממתקים
 • חברת לוראל